UDKØRSEL OG OMRØRING AF GYLLE SAMT FORSURING

Vredo

NY 12 meter græsnedfælder og 7,5 meter sortjordsnedfælder

Græsnedfælder med lavt marktryk

Vores Xerion 4000 kan køre med forskudte spor – det såkaldte ”Dog-walk”.
Ligeledes kan vores Samson SG23 udskyde en aksel. Begge dele skåner græsmarken.

Disc nedfælder
til sort jord

Velegnet til stubmarker med efterafgrøder, f.eks. olieræddiker

Buffertank

Opstilling af buffertanke tilbydes 2 stk.

Staldgødning

spredes med 2 stk. Samson SPE 21 spredere med vandrette valser og spredevinger. Sprederne er velegnet til fjerkrægødning.

Læsning udføres med Case 721F gummiged med vejeudstyr. 

Omrøring

af gylle foretages med 2 stk. Samson RV 200 omrører. Perfekt til svinegylle – stor kapactitet.

 

Udstyret med GPS styring

som sikrer dig en nøjagtig udbringning

6 stk. NYE Samson PG 25 gyllevogne med hjultræk. Slangebom op til 36 meter. Sortjordsnedfælder 7,5 meter. 7 meter (disc) sortjordsnedfælder

1 stk. Samson SG 23 m/ 3 m3 fronttank på NY Claas Xerion 4000 traktor. 12 meter dobbeltskivet græsnedfælder. 7 meter (disc) sortjordsnedfælder

Vognene har fyldhydraulisk hjultræk på midterste hjulaksel, hvilket er en stor fordel i kuperet terræn.
 

Hvornum Maskinstation a/s
Adr.  Houvej 8, Hvornum, 9500 Hobro
Tlf.98 54 67 66 - 20 16 02 66
Fax98 54 70 66
Mail:mail@hvornummaskinstation.dk
  • DME
  • Kloakmester